Home

 


       EEN LEEFBARE OMGEVING

                                                         ....DOOR EEN GROENE OMGEVING

 

Wat elders in de wereld gebeurt, raakt ook jou!

Natuur- en milieuvraagstukken lijken abstract totdat ze bij je voor de deur staan. Het verdwijnen van groen ten behoeve van nieuwbouw, de nog altijd groeiende afvalberg, het voedseltekort en het verdwijnen van de biodiversiteit; dit zijn allemaal vraagstukken die ons raken. Vaak willen mensen hier iets aan doen, maar weten ze niet waar moeten beginnen. Stichting de Proeftuinen zet zich samen met burgers, overheid en bedrijfsleven in voor de duurzame wereld van nu en biedt handvatten om dit te realiseren.

Wij vinden het belangrijk dat je heldere doelstellingen en een duidelijke boodschap hebt! En als iedereen weet wat zijn verantwoordelijkheid is, krijg je de handen op elkaar en uit de mouwen.

Heeft u ook een soortgelijke doelstelling voor ogen, maar weet u niet hoe u dit moet realiseren? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op!

   
Top