Maand: april 2019

Groene Lopers op bezoek in Almelo

Op woensdag 10 april vond de netwerkdag van de Groene Lopers plaats in Almelo. Initiatiefnemers van de Groene Lopers uit heel Overijssel en afgevaardigden van diverse overheidsinstanties kwamen deze ochtend bijeen bij het Stadslab op het Indiëterrein. Voor Almelo zijn Miriam ten Velde en Eric van Veluwen kartrekker van de Groene Loper. “Vanwege de urgentie hebben we ecoloog Tim Asbreuk gevraagd om een lezing te houden over de achteruitgang van bestuivende insecten in Overijssel en de manier waarop we ze zouden kunnen terugkrijgen of behouden,” vertelt Eric van Veluwen. De ecoloog van Buiting Advies nam de veertig aanwezigen mee in het [...]

Read More

Een hele lange Groene Loper

Repost van Aavisie: Een Groene Loper is een buurtinitiatief waarin mensen een actieve rol hebben bij het 'groen'in hun eigen omgeving. Woensdag kwamen er velen uit Overijssel om te netwerken. Buurtinitiatieven In heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, Landschap Overijssel en IVN Overijssel. Aandachtssoorten Ecoloog Tim Asbreuk van Buiting Advies verzorgde een lezing over aandachtssoorten, de achteruitgang van bestuivende insecten in Overijssel en de manier waarop we ze zouden kunnen [...]

Read More