Maand: mei 2019

Alles voor een bijvriendelijke stad

Artikel uit Almelo's Weekblad van 14 mei 2019 Vanuit de Groene Loper Almelo is de afgelopen weken zo’n zestig kilo biologische Tubinger bijenmengsel verdeeld onder geïnteresseerden. “Er kwamen veel verzoeken binnen van enthousiaste Almeloërs die in een park, berm of rondom bomen het bloemenzaad wilden verspreiden,” vertelt de projectleider van de Groene Loper, Eric van Veluwen. Het zaaigoed is dit jaar ook ter beschikking gesteld aan de imkers van ’t Iemenschoer, zij hebben het in de buurt van hun bijenstal gezaaid. Het mengsel wordt al jaren met succes toegepast in de imkerswereld om zijn nectar. Met de aanleg van bijenlinten en bloembollenperken [...]

Read More

Leerlingen Zone College helpen de natuur

Op 17 april hebben 20 vmbo-leerlingen van het Zone College hun praktijkmiddag nuttig ingevuld op Erve de Wateregge in Almelo. Vanuit De Groene Loper is het initiatief ontstaan samen met een groep eerstejaars van het Zone College een flink stuk akkerrand in te zaaien en bloemrijk te maken.De Groene Loper doet dit vanwege de sterke achteruitgang van wilde bijen, het verdwijnen van steeds meer veld- en akkerbloemen en de teloorgang van steeds meer weide- en akkervogels. “We hadden dit veld zelf in kunnen zaaien, maar we willen scholieren ook in contact brengen met de natuur. En hierdoor krijgt de natuur een [...]

Read More

Terugblik op Groenste Straat van Overijssel

Sinds begin dit jaar stond alles voor de vriezenveenseweg in het teken van de Groenste Straat van Overijssel. De straat was een van de finalisten in de wedstrijd om je eigen straat te vergroenen, te verduurzamen en kindvriendelijker en veiliger te maken. De reden dat de vriezenveenseweg aan deze wedstrijd heeft meegedaan: We willen met elkaar de straat veranderen en verbeteren want: het is een versteende straat met parkeeroverlast o.a. door een te brede stoep. We hebben last van hittestress door een enorm areaal aan tegels. Mede daardoor is er relatief weinig natuur en biodiversiteit. En dat willen we veranderen!! Er zijn allerlei [...]

Read More