Alles voor een bijvriendelijke stad

Artikel uit Almelo's Weekblad van 14 mei 2019

Vanuit de Groene Loper Almelo is de afgelopen weken zo’n zestig kilo biologische Tubinger bijenmengsel verdeeld onder geïnteresseerden. “Er kwamen veel verzoeken binnen van enthousiaste Almeloërs die in een park, berm of rondom bomen het bloemenzaad wilden verspreiden,” vertelt de projectleider van de Groene Loper, Eric van Veluwen. Het zaaigoed is dit jaar ook ter beschikking gesteld aan de imkers van ’t Iemenschoer, zij hebben het in de buurt van hun bijenstal gezaaid. Het mengsel wordt al jaren met succes toegepast in de imkerswereld om zijn nectar.

Met de aanleg van bijenlinten en bloembollenperken wordt getracht de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor mensen, honingbijen en andere insecten te verbeteren. “We hebben bewust gekozen voor het Tübinger bijenmengsel. Dit mengsel is samengesteld uit een aloud recept en bestaat uit zaden van 15 soorten, zoals: Bernagie, Boekweit, Dille, Goudsbloem, Kaasjeskruid, Klaproos, Korenbloem, Koriander, Mosterd en Phacelia. Het is de ideale zadenmix om een paradijs te vormen voor de bijen. En het is tevens ook geschikt om snel een bloemenveld aan te leggen,” aldus Eric.

Marlies Kessels heeft samen met enkele kinderen uit de buurt twee stroken ingezaaid in het park aan de Tijhofslaan. “Het leek me leuk als er langs de afscheiding tussen het uitlaatveld en het speelgedeelte bloemen komen.” Daarnaast hebben ze ook rondom enkele boomspiegels bloemenmengel ingezaaid. Marlies vervolgt, “Eerder dit jaar hebben we met de buurt mezenhuisjes opgehangen om de overlast tegen eikenprocessierups te beperken. En nu zijn we weer een stap verder. De kinderen vinden het leuk om te doen, het is goed voor bijen en vlinders en het park ziet er op deze manier leuker uit.”

Ook langs de Gravenallee is bloemenzaad ingezaaid, op de route waar dagelijks heel veel wandelaars en fietsers langskomen. Vorig najaar hebben ze al meegedaan met het bloembollen project van de Groene Loper. Daarvan bloeien de krokussen inmiddels, de hommels en bijen genieten er van de eerste nectar. De familie Pol uit Almelo maakt zelfs een informatiebord over de bijen en vlinders naast hun oprit.  Zodat de vele fietsers en wandelaars die dagelijks langskomen extra geattendeerd worden op de bloemen die er te zien zijn en het nut voor bijen en vlinders. En in Almelo Noordoost is een groenstrook aangelegd en hier zal deze zomer een bloemenzee ontluiken.

En in Aadorp is een tussenstrook in de Eikenlaan opgevrolijkt met het bloemenzaad waar de bijen blij van worden. En bij de Kloostergaarde in Zenderen, waar al 4 bijenkasten staan, zal het bloemenmengsel de bijen extra helpen. De landbouw in de buurt maakt het leven voor de bijen soms moeilijk. Op deze manier geven ze extra aandacht aan de bijen!