De Wisseltuinen

De Wisseltuinen

Van braakliggend terrein tot Wisseltuin

Het initiatief van Stichting de Proeftuinen om van een braakliggend terrein een tijdelijke buurt- en schooltuin te maken, is inmiddels gerealiseerd en afgerond. De Proeftuinen heeft dit gerealiseerd in samenwerking met Het Erasmus en de gemeente Almelo.
De leerlingen van Het Erasmus Praktijkonderwijs zijn na de zomervakantie van 2016 begonnen om het terrein klaar te maken voor gebruik en tegelijkertijd vonden de buurtbewoners de weg naar de Wisseltuin. Er waren in totaal vijftien buurttuintjes beschikbaar, ook het AZC in Almelo heeft daar twee tuintjes van in gebruik gehad voor hun bewoners. Stichting de Proeftuinen had zelf ook een moestuin in gebruik genomen om de buurt te laten zien wat er zoal mogelijk is.
 

Wisseltuinen

Bij een Wisseltuin gaat het om het uitwisselen van contacten, kennis en informatie. En het letterlijk uitwisselen van ‘tijdelijke’ groenpercelen in de gemeente. Daarnaast kan zo’n tuin van locatie wisselen en kunnen de tuinen een verschillende invulling qua karakter hebben. Door de terreinen (tijdelijk) een invulling te geven als Wisseltuin verbetert niet alleen het aangezicht maar ook de leefbaarheid van een buurt aanzienlijk; een opgeruimde buurt nodigt per slot van rekening minder uit tot verloedering en criminaliteit. Het in gebruik nemen van de braakliggende terreinen als Wisseltuin biedt vele mogelijkheden voor de buurt en levert daarnaast een groot scala aan kansen op sociaal maatschappelijke gebied. Ook sluit het aan bij tendensen als de energieke samenleving, samenredzaamheid en glocalisering. Binnen een Wisseltuinproject wordt gewerkt aan de verbinding tussen mensen en aan kleine lokale samenlevingen, die elk op hun eigen manier worden ingericht. De deelnemers kunnen hier hun eigen normen en waarden creëren. Mensen raken zo weer sterker verbonden aan de plek waar zij wonen!
Publiciteit
En dat de buurtgenoten en de leerlingen begonnen met het werk in deze Wisseltuin bleef niet onopgemerkt, op 15 september 2015 heeft de Tubantia uitgebreid aandacht besteed aan de buurt- en schooltuin bij het Praktijkonderwijs van Het Erasmus. In het artikel benoemd wethouder Irene ten Seldam dat het bij initiatieven als deze Wisseltuin om meer gaat dan alleen stadslandbouw, het gaat juist om het verbinden van mensen, het draagt bij aan de leefbaarheid in de stad en het geeft de stad extra glans.
"De eerste schep in de grond"
Met Rieks Schoenmaker, Eric van Veluwen en Irene ten Seldam
 
IMG_2156IMG_2157IMG_2164
 
Op woensdag 4 februari 2015 is de eerste schep de grond in gegaan bij het Het Erasmus PRO. Wethouder Irene ten Seldam en bestuursvoorzitter Rieks Schoenmaker van Het Erasmus staken de eerste schep in de grond van de toekomstige buurt- en schooltuin.
"Gebruik van het terrein"
Het braakliggende terrein op de hoek van de Vriezenveenseweg, Kolthofsingel en Sluitersveldsingel was voor buurtbewoners al jaren een doorn in het oog. Het stuk grond dat eigenlijk bedoeld was voor woningbouw, kreeg door gezamenlijke inspanning van Het Erasmus, de gemeente Almelo en stichting de Proeftuinen een tijdelijke nieuwe bestemming als buurt- en schooltuin. Het Erasmus mag het terrein gebruiken tot zich een geïnteresseerde voor de grond aandient. Initiatiefnemer van dit project is Eric van Veluwen, als buurtbewoner is hij bekend met de meningen van de buurt over het braakliggend stuk grond en als voorzitter van stichting de Proeftuinen is hij vaker betrokken geweest bij stadslandbouw projecten en het opstarten van een stadstuin. Samen met de gemeente Almelo wil stichting de Proeftuinen bewoners enthousiasmeren en activeren zodat ook andere braakliggende terreinen in Almelo een nieuwe kans krijgen als Wisseltuin.
IMG_3155

Schooltuin Het Erasmus

Groen docent, David Mulder, moest even wachten voordat hij met z’n leerlingen aan de slag kon. Hij is na de zomervakantie van 2016 gestart met het ontginnen van de grond en het aanleggen van de tuin. De schooltuin bestaat uit een groentetuin, een kruidentuin en een bloementuin en een imker heeft zijn bijenvolk naar het terrein verplaatst. De leerlingen van de groen opleiding onderhouden de tuin en de leerlingen die de horeca opleiding volgen zullen eigen gekweekte groenten en kruiden verwerken. Naast de leerlingen van het praktijkonderwijs maken ook studenten van het ROC van Twente gebruik van de tuin, o.a. voor horecalessen.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.