Doelstelling

Doelstelling

Wat is Stichting de Proeftuinen?

 

Stichting de Proeftuinen is een niet-commerciële organisatie die vier kerndoelstellingen heeft:

  1. het bieden van een platform voor regionale duurzame initiatieven, met als doel deze initiatieven breder bekend en tastbaar te maken bij regionale overheden, koepelorganisaties, bedrijfsleven en consumenten.
  2. het initiëren van initiatieven in de stad, de wijk of de buurt, om de sociale cohesie in de stad, de wijk of de buurt te versterken en de buurt tegelijkertijd groener en leefbaarder te maken.
  3. het initiëren en uitvoeren van proef- en voorbeeldprojecten die zijn gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemerschap. Het accent ligt daarbij op ervaringsleren het verspreiden van kennis en kunde, primair gericht op ondernemers en opleidingsinstellingen in de provincie Overijssel, secundair op alle partijen in Nederland die daarvoor belangstelling tonen.
  4. het inrichten en onderhouden van biologische (dynamische) proeftuinen en kassen. En het ontplooien van de daarmee samenhangende educatieve activiteiten, gericht op het bevorderen van kennis en vaardigheden m.b.t. het systeem van de biologische landbouw in het algemeen en biologisch telen en verwerken in het bijzonder.