Een hele lange Groene Loper

Repost van Aavisie:

Een Groene Loper is een buurtinitiatief waarin mensen een actieve rol hebben bij het 'groen'in hun eigen omgeving. Woensdag kwamen er velen uit Overijssel om te netwerken.

Buurtinitiatieven
In heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit.
Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, Landschap Overijssel en IVN Overijssel.

Aandachtssoorten
Ecoloog Tim Asbreuk van Buiting Advies verzorgde een lezing over aandachtssoorten, de achteruitgang van bestuivende insecten in Overijssel en de manier waarop we ze zouden kunnen terugkrijgen of behouden.

Groene Loper is een succes
Mede doordat er mooie initiatieven zijn ontstaan vanuit de groene loper in de afgelopen 2 jaar, wil de provincie doorgaan met nogmaals 2 jaar financiering voor nieuwe initiatieven of uitbreiding van bestaande initiatieven.

Wildplukwandeling
Voor Almelo staan er dit jaar voor de groene loper enkele interessante activiteiten op het programma waaronder een wildplukwandeling met een expert en een bushcraft voor ouder-kind, of grootouder-kleinkind.