Groene Loper wil habitat Kleine IJsvogelvlinder vergroten

De provincie Overijssel zet in op het verbeteren van leefgebieden voor amfibieën, reptielen, bijen, vlinders, insecten, vleermuizen en bepaalde erf- en akkervogels. De provincie wil dat de leefomstandigheden van deze zogenaamde provinciale aandachtssoorten verbetert. Daarvoor is de regeling ‘Kennis en onderzoek aandachtssoorten’ in het leven geroepen. De Groene Loper Almelo doet mee en wil de habitat van de kleine IJsvogelvlinder vergroten. Het is een mooi initiatief van de provincie waar de Groene Loper Almelo graag aan bijdraagt.

Foto: Wikipedia

De Kleine IJsvogelvlinder is een echte bosbewoner. De vlinder komt voor rond open plekken in het bos. De eitjes worden afgezet op bladeren van kamperfoelie (Lonicera). De voorkeur gaat daarbij uit naar jonge kamperfoelie die in de halfschaduw staan (bosranden).

De kleine ijsvogel is kwetsbaar en zo goed als verdwenen uit Drenthe, de Veluwe, de Utrechtse heuvelrug, het Rijk van Nijmegen en grote delen van Noord-Brabant en Limburg. Daardoor is het op dit moment een vrij zeldzame stand vlinder. De grootste populaties bevinden zich op dit moment in Twente.

Foto: Vlinderstichting

De Kleine IJsvogelvlinder staat daarom ook op de lijst met aandachtssoorten van de provincie Overijssel. De vrij zeldzame stand vlinder heeft in Twente en de Achterhoek nog een min of meer aaneengesloten verspreidingsgebied. De Kleine IJsvogelvlinder wordt daarnaast ook af en toe in Zuid-Nederland (oostelijk Noord-Brabant en Limburg)[1] waargenomen.

Het doel van de Groene Loper is om binnen dit project, in samenwerking met particulieren en terreinbeheerders, te onderzoeken of, en zo ja, op welke locaties habitat kan worden ontwikkeld om het verspreidingsgebied van de Kleine IJsvogelvlinder verder te vergroten, zodat de populatie binnen Twente verder wordt versterkt.

Foto: Wikipedia

Het project richt zich op het vergroten van het verspreidingsgebied van de Kleine IJsvogelvlinder in Twente en met name in Overijssel, een relatief groene bosrijke omgeving.


[1] Bron: Vlinderstichting