Groene Lopers op bezoek in Almelo

Op woensdag 10 april vond de netwerkdag van de Groene Lopers plaats in Almelo. Initiatiefnemers van de Groene Lopers uit heel Overijssel en afgevaardigden van diverse overheidsinstanties kwamen deze ochtend bijeen bij het Stadslab op het Indiëterrein. Voor Almelo zijn Miriam ten Velde en Eric van Veluwen kartrekker van de Groene Loper. “Vanwege de urgentie hebben we ecoloog Tim Asbreuk gevraagd om een lezing te houden over de achteruitgang van bestuivende insecten in Overijssel en de manier waarop we ze zouden kunnen terugkrijgen of behouden,” vertelt Eric van Veluwen.

De ecoloog van Buiting Advies nam de veertig aanwezigen mee in het belang van biodiversiteit en de vernietiging van het leefgebied van veel insecten. “Beschermen van soorten is mogelijk door ze veilig te stellen, te versterken, te verbinden en te verbreiden,” aldus Tim Asbreuk. Inmiddels is bewezen is dat gefaseerd beheer zijn vruchten afwerpt. “Inventariseer eerst de huidige waarde, niet alleen voor de bij en de vlinder, maar ook voor andere flora en fauna, voordat er maatregelen getroffen worden. Het op het verkeerde moment snoeien van de sleedoorn kan zo maar funest zijn voor bepaalde vlinders die op deze struik hun eitjes afgezet hebben.”

Tijdens de lezing kwamen ook de soorten bijen en vlinders die voorkomen in het Nederlandse landschap aan bod. “Er zijn zo’n 360 soorten wilde bijen, 53 soorten dagvlinders en 2000 soorten nachtvlinders. Deze hebben allen een eigen plekje in ons landschap,” aldus Tim Asbreuk. Miriam ten Velde vult aan, “Wat voor de meeste van ons nieuw was, was de grote variatie in nestelplekken van bijen. Bepaalde soorten bijen nestelen in gangetjes in de grond en andere soorten in dood hout of holle stengels. Dan begrijp je ineens dat je in de herfst dood hout en blad moet laten liggen.”

De provincie zet zich ook in voor de aandachtssoorten. “Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar bermbeheer en er wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van ecologisch maaibeleid bij gemeenten. Communicatie naar boer en burger is hierbij van wezenlijk belang en de Groene Loper kan hierin een stimulerende rol vervullen,” aldus Milou Leerling van provincie Overijssel. Vandaar dat iedereen blij was met het nieuws dat de provincie door wil gaan met nog 2 jaar financiering voor nieuwe initiatieven of uitbreiding van bestaande initiatieven. Hier komt cofinanciering wel aan de orde. “De Groene Lopers hebben laten zien dat er in de afgelopen twee jaar mooie initiatieven zijn ontstaan en het is geweldig dat de provincie dit blijft ondersteunen,” vertelt Eric van Veluwen.

Voor Almelo staan er dit jaar voor de Groene Loper enkele interessante activiteiten op het programma, waaronder een wildplukwandeling met een expert en een bushcraft voor ouder-kind, of grootouder-kleinkind.