Het groenste idee van Almelo

Het groenste idee van Almelo

PRIJSVRAAG

HET GROENSTE IDEE VAN ALMELO

En de winnaar is: VRIJE SCHOOL ALMELO

Op woensdag 12 juni heeft Eugène van Mierlo, wethouder duurzaamheid, een cheque van € 2.000,- uitgereikt aan de leerlingen van de Vrije School. In het winnende plan benadrukken leerkracht Grietje Harteveld en natuurvader Merijn Knippers dat er op de Vrije School al veel aandacht is voor mens en natuur. “We zijn een groene school die nog groener wil worden en daarvoor willen we een waterpomp aanleggen en de watervoorziening in de moestuin verbeteren,” aldus Grietje Harteveld. Met de voucher van het Groenste Idee kunnen ze dit plan realiseren.

Op het schoolplein van de Vrije School sprak de wethouder lovende woorden over het winnende ‘groene idee’. “Jullie zijn hier heel bewust bezig met de waarde van groen en duurzaamheid. En ik hoop dat jullie met dit prachtige plan andere scholen inspireren om het schoolplein te vergroenen.” Naast twee schoolpleinen heeft de Vrije School een moestuin, de kinderen maken daar kennis met zaaien, verzorgen en oogsten van groente. “Zowel de pleinen als de moestuin zijn voorzien van bomen, struiken en planten. Zand is ruim voor handen, maar juist de combinatie van water en zand is wenselijk voor de ontwikkeling van plant en kind. Zo kwamen we op het idee van de waterpomp,” vertelt Merijn Knippers.

De jury van het Groenste Idee van Almelo heeft unaniem gekozen voor het plan van de Vrije School Almelo. “We waren verrast door de uitgewerkte modellen, de school is duidelijk begaan met ‘groen’ en integreert dit in het onderwijs. En wat ons zeer aansprak was dat de kinderen actief betrokken worden bij het natuuronderwijs,” aldus juryvoorzitter Eric van Veluwen. Naast de Vrije School waren Jenaplanschool de Zegge en het Zone.College genomineerd voor het Groenste Idee van Almelo.

Het Zone.College had een plan gemaakt om innovatief en actief aan de slag te gaan in Doepark de Hagen. Ze wilden daar een habitatonderzoek doen en kijken hoe en op welke wijze ze de biodiversiteit in het park zouden kunnen verhogen. En het plan van de Zegge was gemaakt door de leerlingen, ze hadden een ontwerp gemaakt van hun ‘groene’ schoolplein met een verticale moestuin, een klim- en klauterbult, een constructiehoek en een zitkuil.

De wedstrijd het Groenste Idee van Almelo is uitgeschreven in het kader van het urbact procure project Urban Farming/Stadslandbouw. Als blijvend aandenken aan deze wedstrijd heeft de wethouder samen met de leerlingen een perenboom gepland aan de rand van het schoolplein. En hij heeft beloofd dat hij langs komt als de waterpomp is aangelegd.

Aanleiding voor de wedstrijd "Het Groenste Idee van Almelo":

 

Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. Diverse groene initiatieven door b.v. het Natuurhus en de Groene loper hebben hier al positief aan bijgedragen om dit groen in te passen in onze leefomgeving als bijdrage voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad. Daarbij wordt ´groen´ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. Onze gezondheid is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de stad.

Vandaar dat de Groene Loper Almelo samen met de gemeente Almelo een prijsvraag heeft uitgeschreven, speciaal voor scholen! Op scholen zit de jeugd van onze toekomst en vanuit de jeugd komen vaak de meest spontane, leuke en innovatieve ideeën. De ideeën moesten groen, innovatief en uitvoerbaar zijn.

Te denken valt aan b.v. een groene toolkit als lesmateriaal, een opzet voor een groene kantine, een groen schoolpleinidee, een groene buurtactie, kortom; als het maar een radicaal Groen idee is.

Wat kon je winnen?
Een voucher van € 2.000,00 voor het winnende groenste Idee!

In totaal hadden vier Almelose scholen  zich aangemeld voor het Groenste Idee van Almelo. Twee basisscholen hadden zich aangemeld: de Vrije School en de Zegge. Daarnaast hadden ook twee middelbare scholen zich aangemeld: AOC Oost en Het Erasmus Technasium.