Het groenste idee van Almelo

Het groenste idee van Almelo

PRIJSVRAAG

HET GROENSTE IDEE VAN ALMELO

 

Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. Diverse groene initiatieven door b.v. het Natuurhus en de Groene loper hebben hier al positief aan bijgedragen om dit groen in te passen in onze leefomgeving als bijdrage voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad. Daarbij wordt ´groen´ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. Onze gezondheid is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de stad.

 

Vandaar dat we samen met de gemeente Almelo een prijsvraag hebben uitgeschreven, Speciaal voor scholen! Op scholen zit de jeugd van onze toekomst en vanuit de jeugd komen vaak de meest spontane, leuke en innovatieve ideeën. Welk idee mag het zijn? Van alles zolang het maar een groen innovatief en uitvoerbaar idee is. Te denken valt aan b.v. een groene toolkit als lesmateriaal, een opzet voor een groene kantine, een groen schoolpleinidee, een groene buurtactie, kortom; als het maar een radicaal Groen idee is.

 

Wat kun je winnen?
Een voucher van € 2.000,00 voor het winnende groenste Idee!

Wat moet je hiervoor doen?

1 juni - deadline aanmelding voor het groenste idee

1 juli - bidbook klaar

Van 1 juli tot 20 juli 1 keer per week een groen spreekuur

In september: bezoeken van de scholen / presentatie door de kandidaten.

Aanmelden kon tot 1 juni via info@deproeftuinen.nl

 

Vier Almelose scholen hebben zich aangemeld voor het Groenste Idee van Almelo, zij maken kans op die mooie prijs! Twee basisscholen hebben zich aangemeld: de Vrije School en de Zegge. Daarnaast hebben ook twee middelbare scholen zich aangemeld: AOC Oost en Het Erasmus Technasium.

Voor meer informatie: info@deproeftuinen.nl of bel naar 06 - 2873 2760