Hoe we echt circulair worden in Nederland – te beginnen in Twente

Nederland wil circulair zijn in 2050.

Een circulaire economie draait niet alleen op schone energie, maar houdt ook (AFVAL) grondstoffen in de kringloop. De keten van productie en consumptie is gesloten. Neem als voorbeeld de gezellige kaarsverlichting in de aluminium cup, die gooien we weg, maar het is in feite een dure en waardevolle grondstof, aluminium mijnen raken namelijk uitgeput.

Er zijn geen minerale of fossiele grondstoffen meer nodig.  Biologische grondstoffen keren, na gebruik, weer veilig terug in natuurlijke kringlopen.

Een gezonde aarde begint (dus) bij een gezonde bodem, want zonder gezonde bodem is het onmogelijk het klimaat te herstellen en een gezonde en duurzame samenleving te creëren voor toekomstige generaties.

Wereldwijd worden de verschillen tussen arm en rijk groter. Alleen de hoogopgeleide (stads)consument kan zich straks een 3-D voedselprinter of streekproducten veroorloven. Op de meeste basisscholen wordt voornamelijk theoretisch natuuronderwijs gegeven. Ofwel circulair economische strategieën en visies die zich op voedselprinters, kweekvlees en zorgboerderijen richten, zonder een volledig beeld te schetsen van de huidige situatie en met een stevige visie op de toekomst zijn te eenzijdig bezig. En aangezien er voor echte stadslandbouw te weinig ruimte wordt geboden door lokale overheden, wordt ze nooit rendabel op deze kleine schaal.

stel je voor:

De tijd van de KILOKNALLER is voorbij, maar liefhebbers van vlees hebben nog steeds een ruime keus; vlees uit de biologische kringlooplandbouw, kweekvlees, of insecten, vis uit schone zee en rivieren, zij het met mate geconsumeerd. Gezond voedsel is nog steeds de gemakkelijkste en goedkoopste keuze voor de consument. De voedselmaffia stopt drastisch de toevoegingen van (gemanipuleerde) suiker, vet, zout, fosfaat en synthetische kleurstoffen, en dit is bij wet beperkt. Etiketten zijn duidelijk en eerlijk; rood voor slecht voedsel, groen voor goed voedsel. Fabrikanten van rode producten betalen meer belasting! En groente en fruit zijn belastingvrij.

Het schetsen van een circulair economische toekomstscenario voor voedsel is echter ook een hartenwens. Terwijl we een landbouw exporterende natie zijn, wordt 70 % van ons dagelijks voedsel nog steeds geproduceerd door kleine boeren uit niet westerse landen. Mensen die qua inkomen afhankelijk zijn van zgn. Cash Crops. Neem cacao, koffie, thee, bananen rijst, sinaasappels, fruit en dergelijke. Als we deze tendens weten te keren, dan scheelt dat significant in brandstof, afval en milieudruk.


Een eerlijke economie moet gestoeld zijn op overzichtelijke schaalgrootte; laten we eens beginnen in Twente / Overijssel?!