Inspirerende bijeenkomst Groene Loper

Op 10 april was er weer een Groene Loper Almelo bijeenkomst bij Het Erasmus PRO, de aftrap voor het jaar 2018.

Omdat de Provincie stimuleert dat de Groene lopers een meer zelfstandig karakter krijgen zetten we in op een breder thema, te beginnen met natuur in de stad. Waarom? Omdat steden vaak stenige omgevingen zijn waar een enkele boom of stuik de enige natuur is, en de parken zich vaak buiten de verstedelijkte omgeving bevinden. Door mensen meer te interesseren voor natuur (in de stad) krijg je ze mogelijk ook makkelijker naar buiten, de natuur in.

Met de lezing van ecoloog Ronald Buiting wilden we Almeloërs inspireren om zich te gaan inzetten om de stad te vergroenen. Een leefbare stad heeft namelijk een goed groen beheer nodig. In de crisisjaren werd hier steeds op gekort vanuit gemeentes, de provincie en het rijk. Het moest steeds goedkoper. Terwijl we een groene stad nodig hebben voor onze gezondheid.

 

Groen wordt nu beheert vanuit de gedachte van het beheer, terwijl we groen moeten beheren vanuit de functies van groen. Zo zou het goed zijn voor Almelo als er bepaalde 'knuffelsoorten' zijn, zo benoemen ze in België het groen dat belangrijk is voor een bepaalde stad. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om het jaar rond nectar aan te bieden, hierdoor zal de vlinderpopulatie in de stad toenemen. Als je hiervoor kiest ga je vanuit die functie het groen inrichten.

 

Het belang van meer groen in de stad:

    • Groen in de stad is ook belangrijk om stress, eenzaamheid en obesitas tegen te gaan.
    • Meer groen in de stad zorgt er voor dat kinderen meer buiten spelen. Kies voor groene speeltuinen en groene schoolpleinen.
    • Door meer groen in de stad verbeter je de luchtkwaliteit, er is veel fijnstof in de lucht.
    • Kies bij nieuwe woon- en/of werkcomplexen voor een groen dak.

 

Via deze link kom je op de interessante lezing van Ronald Buiting Groen in de Stad

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.