Leerlingen Zone College helpen de natuur

Op 17 april hebben 20 vmbo-leerlingen van het Zone College hun praktijkmiddag nuttig ingevuld op Erve de Wateregge in Almelo. Vanuit De Groene Loper is het initiatief ontstaan samen met een groep eerstejaars van het Zone College een flink stuk akkerrand in te zaaien en bloemrijk te maken.De Groene Loper doet dit vanwege de sterke achteruitgang van wilde bijen, het verdwijnen van steeds meer veld- en akkerbloemen en de teloorgang van steeds meer weide- en akkervogels.

“We hadden dit veld zelf in kunnen zaaien, maar we willen scholieren ook in contact brengen met de natuur. En hierdoor krijgt de natuur een steuntje in de rug en hebben de scholieren meer kennis over het belang van nuttige insecten en bestuiving,” vertelt Miriam ten Velde van de Groene Loper.

“Met het inzaaien van wilde bloemen leveren we niet alleen een bijdrage aan een betere leefomgeving voor allerlei insecten en andere dieren, maar ook voor onszelf. Kleurrijke stroken dragen namelijk ook bij aan ons eigen welzijn,” aldus Miriam. Paul ten Velde van Erve de Wateregge vult aan, “Door de scholieren bij dit project te betrekken komen ze, net als wij vroeger, in aanraking met de natuur, en gaan ze er wellicht van houden.”

De afgelopen tijd is er in toenemende mate belangstelling voor de steeds verder afbrokkelende biodiversiteit. Berichten en bezorgdheid over bijensterfte en allerlei dieren die op de rode lijst voorkomen dringen inmiddels door in alle lagen van de bevolking. De belangrijkste doelstelling van dit project is wel dat je met wilde bloemen volgende generaties inspireert om te zorgen dat niet nog meer diersoorten uitsterven door toedoen van de mens.

Na een presentatie over insecten en akkerbloemen hebben leerlingen van het Zone College via dia’s inzicht gekregen in het bewerken van het land alvorens er gezaaid kan worden. Vervolgens hebben ze het land uitgemeten en de daarop benodigde hoeveelheid zaad gemengd met zand, zodat het zaad mooi verdeeld kan worden. Ook hebben ze namen geleerd van een aantal bloem- en graansoorten. “Viooltjes kennen ze wel uit de eigen tuin. Maar dat zijn meestal gecultiveerde viooltjes. Het akkerviooltje daarentegen is een wild plantje, die hier vroeger heel veel voorkwam, maar nu nog maar sporadisch.”

In de bloeitijd komen de leerlingen terug om samen het resultaat te bekijken. Ook krijgen ze dan een praktijkopdracht m.b.v. zoekkaarten. Miriam vertelt wat er op de kaarten staat, “Welke bloemen staan er in bloei, welke vlinders vliegen er, zien ze bijen en kunnen ze soorten op naam brengen. En als het goed is verschijnen straks ook de kleuren van de Nederlandse vlag: rood, wit en blauw. De rode klaproos, de witte margrieten en de blauwe korenbloemen. Deze waren vroeger heel algemeen in ons land en daar kunnen we straks dus weer van genieten.”