Blog

Twentse Kantine

Waar komt uw kopje soep en brood vandaan tijdens de lunch?Gemeente Almelo waagt de stap en laat regionaal geproduceerde voeding een prominente rol spelen in de kantine. De Groene Kennispoort Twente, Stichting Twentse Streekproducten Organisatie en Stichting De Proeftuinen hebben de handen ineengeslagen en zijn het project de Regio Kantine gestart.

Read More

Nacht van de Nacht in Almelo

Op zaterdag 27 oktober is het alweer de 14e landelijke editie van de Nacht van de Nacht. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van een donkere, nachtelijke hemel voor mens, milieu en dier. Het is een unicum om in Nederland nog een donkere hemel te zien. “Als je een nachtkaart van de wereld ziet, met alle verlichting, dan licht Europa het felste op, en daarbinnen spant Nederland de kroon,” aldus Matheus Bleijenberg van de landelijke organisatie. De Groene Loper en de werkgroep AstronA uit Almelo besteden samen tijdens de Nacht van de Nacht aandacht aan het thema [...]

Read More

Het belang van voedselbossen

Een interessante kijk op het belang van Voedselbossen; door kees Hoogendijk i.s.m. Wouter van Eck. UF.Food.Forest.Metrics.March.2018. The Food-Forest: An idea whose time has come Introduction There is a new movement gaining momentum in the world. It is the food-forest movement. Food-forests are in inclusive answer to many challenges our global society faces today, and even more so in the next 10-15 years. Here are ten reasons why this is so. 1. ClimateChange The Unifying Fields Foundation has researched the dynamics of climate change for 18 years. Our research has led the conclusion that climate change is predominantly caused by the massive global deforestation which has taken place over the last 12.500 [...]

Read More

Almelo viert ‘Groene’ Burendag met heel veel bloembollen

22 september 2018 In de hele provincie gaan vandaag 200.000 biologische bloembollen de grond in en in de gemeente Almelo zo’n 20.000. Vanmorgen zijn de bewoners van de Gravenallee, de Bolkshoek en de Wateregge al vroeg begonnen met poten. Bij Doepark de Hagen hebben een groep vrijwilligers heel veel bollen gepoot en in de Patrimoniumbuurt zijn een tiental buurtbewoners aan de slag gegaan om hun buurt groener en gezelliger te maken en daarmee aantrekkelijker voor bijen, hommels en vlinders. De buurtbewoners rondom de Gravenallee waren zo enthousiast over dit initiatief dat er bloembollen bijbesteld moeten worden. De bewoners dragen de natuur [...]

Read More

Groene Loper wil habitat Kleine IJsvogelvlinder vergroten

De provincie Overijssel zet in op het verbeteren van leefgebieden voor amfibieën, reptielen, bijen, vlinders, insecten, vleermuizen en bepaalde erf- en akkervogels. De provincie wil dat de leefomstandigheden van deze zogenaamde provinciale aandachtssoorten verbetert. Daarvoor is de regeling ‘Kennis en onderzoek aandachtssoorten’ in het leven geroepen. De Groene Loper Almelo doet mee en wil de habitat van de kleine IJsvogelvlinder vergroten. Het is een mooi initiatief van de provincie waar de Groene Loper Almelo graag aan bijdraagt. Foto: Wikipedia De Kleine IJsvogelvlinder is een echte bosbewoner. De vlinder komt voor rond open plekken in het bos. De eitjes worden afgezet op bladeren van kamperfoelie [...]

Read More

Nominaties bekend: het Groenste Idee van Almelo

De drie nominaties voor het groenste idee van Almelo zijn bekend.  In de voorrondes konden alle deelnemers een plan bekend maken voor Hun groenste Idee. De genomineerde scholen  zijn: AOC / Zone College-Het Groene LyceumDe Vrije School AlmeloJenaplanschool de Zegge AOC/Zone College - Groene Lyceum "Op het Groene Lyceum werken onze studenten zo veel mogelijk in kleine groepjes  zelfstandig aan projecten", vertelt docent Josja Zwart. Zo gaan we innovatief en actief aan de slag in Doepark de Hagen in opdracht van stichting Natuurhus om een habitat onderzoek te doen en te zien hoe en op welke wijze we de biodiversiteit zoveel mogelijk kunnen verhogen.  De Vrije School [...]

Read More

Visie minister Schouten vereist ingrijpende vervolgstappen

Culemborg, 8 september 2018 De vandaag gepresenteerde visie van LNV-minister Schouten op de toekomst van de Nederlandse landbouw- en voedselsector is een goede stap maar brengt nog niet de structurele veranderingen die zij zelf zo krachtig bepleit. “Terecht stelt de minister dat het huidige productiesysteem niet toekomstbestendig is  maar voor een structurele verandering zullen de hoge maatschappelijke kosten van de agrosector veel meer in de prijs van voedsel verwerkt moeten worden. Dat gaat niet lukken zonder dat de overheid een stevige rol pakt bij het veranderen van de spelregels. En die rol gaat de minister in haar visienota uit de weg,” [...]

Read More

Willen we de landbouw wel echt veranderen?

Snapt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel in welke fase van duurzame ontwikkeling de landbouw in Nederland zich bevind? Is dat de babyfase, de kleuterfase, de puberfase of is de volwassenheid bereikt? Schouten mikt duidelijk op de puberfase, want ze formuleert wel beleid, maar zonder enige concrete maatregel te noemen. Haar critici stellen op hun beurt dat de fase van volwassenheid op duurzaamheidsgebied al is bereikt en dat ze daarom nu concrete maatregelen moet nemen. Er zijn wetten en regels nodig.   Willem Lageweg van de Transistiecoalitie Voedsel zegt het zelfs letterlijk in zijn kritiek op minister Schouten: een structurele verandering ‘gaat [...]

Read More

Hoe we echt circulair worden in Nederland – te beginnen in Twente

Nederland wil circulair zijn in 2050. Een circulaire economie draait niet alleen op schone energie, maar houdt ook (AFVAL) grondstoffen in de kringloop. De keten van productie en consumptie is gesloten. Neem als voorbeeld de gezellige kaarsverlichting in de aluminium cup, die gooien we weg, maar het is in feite een dure en waardevolle grondstof, aluminium mijnen raken namelijk uitgeput.Er zijn geen minerale of fossiele grondstoffen meer nodig.  Biologische grondstoffen keren, na gebruik, weer veilig terug in natuurlijke kringlopen. Een gezonde aarde begint (dus) bij een gezonde bodem, want zonder gezonde bodem is het onmogelijk het klimaat te herstellen en een gezonde [...]

Read More