Over Groene Loper Almelo

Over Groene Loper Almelo

De Groene Loper Almelo wil bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond de steden van Overijssel. Het is de ambitie van de Groene Loper om een veel groter deel van de inwoners uit Overijssel te bereiken en hen te betrekken bij groene initiatieven. Zo verbetert de Groene Loper de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond de steden.
De provincie zoekt anders dan in de vorige jaren bewust naar connectie en het verbinden van bestaande, gerealiseerde of nieuwe (burger) initiatieven, middels organisatorische ondersteuning. In deze fase wordt er geen geld beschikbaar gesteld voor vouchers, maar wordt er ingezet op verbinden, cohesie en samenwerken.