Privacy statement 2018

Privacy statement 2018

Privacyverklaring stichting de Proeftuinen–versie 18 mei 2018


Samenvatting

Stichting de Proeftuinen  - www.deproeftuinen.nl houdt zich verre van “big-brother” achtige data-verzameling. We verkopen ook geen data, we verzamelen enkel uw naam, adres en e-mail gegevens ten behoeve van onze informatie stroom.

Omdat het bij ons gaat om serieuze waarden, die ertoe doen op het gebied van voedsel, landbouw, een groene omgeving in samenhang met echte sociale cohesie, doen we er alles aan om correcte data te hebben.

Een beperkt aantal medewerkers van Stichting de Proeftuinen heeft toegang tot de data en heeft hier een geheimhoudingsverklaring voor getekend.

Stichting de Proeftuinen, gevestigd aan de Vriezenveenseg 60, 7602AJ te Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting de Proeftuinen  is Eric van Veluwen. Hij is te bereiken via info@deproeftuinen.nl of 06-28732760


Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van deelnemers, donateurs, begunstigden en relaties van Stichting de Proeftuinen die wij verwerken:

  • voor en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Geboortedatum - optioneel
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Hoe lang bewaren wij uw data

We bewaren de data van leden, donateurs en relaties zolang Stichting de Proeftuinen zolang de relatie actief blijft. Als een particulier of bedrijf

zijn / haar deelname of relatie beëindigt met Stichting de Proeftuinen , dan is dit lid niet meer zichtbaar voor andere deelnemers als een deelnemer.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting de Proeftuinen  verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Beheerders van communities die onderdeel uitmaken van Stichting de Proeftuinen , kunnen toegang krijgen tot de gegevens van leden die zich hebben ingeschreven voor hun community. Deze toegang krijgt een beheerder pas nadat hij / zij een verklaring ondertekend heeft tot geheimhouding van en zorgvuldige omgang met deze data volgens de richtlijnen van deze privacyverklaring.

Verder zal Stichting de Proeftuinen  uw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden als we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Voor academisch onderzoek worden alleen geanonimiseerde data aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen geleverd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen. U kunt alle gegevens die we van u hebben, inzien door een mail te sturen of op deze nieuwsbrief te reageren; hierop zullen we uw gegevens zoals die in ons (mailchimp) bestand staan naar u doorsturen en op uw verzoek gegevens toevoegen , wijzigen of verwijderen.

U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking die u bij uw inschrijving gegeven heeft door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, in te trekken. Stichting de Proeftuinen  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Stichting de Proeftuinen  slaat uw gegevens op een beveiligd server op.

Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@deproeftuinen.nl of 06-28732760