Stadslandbouw

Stadslandbouw

Stichting de Proeftuinen is actief betrokken bij verschillende stadslandbouw initiatieven. Stichting de Proeftuinen wil dat er voor duurzame ‘groene’ projecten een breed draagvlak is, waarbij het de bedoeling is dat meerdere partijen samenwerken. We kunnen hierbij een begeleidende, ondersteunende of adviserende rol spelen. Niet zelden neemt de stichting zelf het initiatief tot een project, of participeert rechtstreeks in een (EU) project.

 

Een voorbeeld hiervan is de eerste Wisseltuin in Almelo (in samenwerking met de gemeente Almelo en scholengemeenschap Het Erasmus) en het recent afgeronde project Green Cook – local food-less waste, een internationaal project rondom voedselverspilling.

 

GREENCOOK: naar een mondiale duurzame voedselstrategie

Voedselverspilling is een belangrijk onderwerp in de discussie over mondiale voedselzekerheid. En het thema is verbindend naar sociale aspecten rond voedselconsumptie en productie. In Nederland wordt tussen 1,5 en 2,5 miljoen ton aan voedselgrondstoffen vermijdbaar en potentieel vermijdbaar te laagwaardig benut.

De doelstelling van GreenCook is het tegengaan van voedselverspilling en het ontwikkelen van een model van duurzaam voedselbeheer in het NWE gebied (Noord-West Europa). Vanuit projectbureau de ValeOuwe was Eric van Veluwen de Nederlandse kartrekker van het Europese project Greencook, dit project duurde van 2009 tot 2014.

 

URBACT - AMERSFOORT: duurzaam voedsel in stedelijke omgeving

Culinair projectbureau de ValeOuwe was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie van Urbact II Sustainable Food in Urban Communities, ontwikkeling van lokaal actieplan in Amersfoort samen met de stad en realisatie van het voedselnetwerk EEM (Echt Eten Metwerk). Er werd vooral ingezet op stadslandbouw en voedselproductie en het verkorten van de voedselketen.

Urbact was een transnationale samenwerking tussen tien Europese steden. Belangrijke punten waren: samenstellen van een lokaal actieplan, opzetten van lokale ondersteuningsteams en communicatie en verspreiding van de doelstelling.

De Almelose stadslandbouwprojecten zijn ook te vinden op de website Stadslandbouw Almelo.