Tag: groene loper nieuws

Leerlingen Zone College helpen de natuur

Op 17 april hebben 20 vmbo-leerlingen van het Zone College hun praktijkmiddag nuttig ingevuld op Erve de Wateregge in Almelo. Vanuit De Groene Loper is het initiatief ontstaan samen met een groep eerstejaars van het Zone College een flink stuk akkerrand in te zaaien en bloemrijk te maken.De Groene Loper doet dit vanwege de sterke achteruitgang van wilde bijen, het verdwijnen van steeds meer veld- en akkerbloemen en de teloorgang van steeds meer weide- en akkervogels. “We hadden dit veld zelf in kunnen zaaien, maar we willen scholieren ook in contact brengen met de natuur. En hierdoor krijgt de natuur een [...]

Read More

Groene Lopers op bezoek in Almelo

Op woensdag 10 april vond de netwerkdag van de Groene Lopers plaats in Almelo. Initiatiefnemers van de Groene Lopers uit heel Overijssel en afgevaardigden van diverse overheidsinstanties kwamen deze ochtend bijeen bij het Stadslab op het Indiëterrein. Voor Almelo zijn Miriam ten Velde en Eric van Veluwen kartrekker van de Groene Loper. “Vanwege de urgentie hebben we ecoloog Tim Asbreuk gevraagd om een lezing te houden over de achteruitgang van bestuivende insecten in Overijssel en de manier waarop we ze zouden kunnen terugkrijgen of behouden,” vertelt Eric van Veluwen. De ecoloog van Buiting Advies nam de veertig aanwezigen mee in het [...]

Read More

Een hele lange Groene Loper

Repost van Aavisie: Een Groene Loper is een buurtinitiatief waarin mensen een actieve rol hebben bij het 'groen'in hun eigen omgeving. Woensdag kwamen er velen uit Overijssel om te netwerken. Buurtinitiatieven In heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Overijssel zijn provincie Overijssel, Landschap Overijssel en IVN Overijssel. Aandachtssoorten Ecoloog Tim Asbreuk van Buiting Advies verzorgde een lezing over aandachtssoorten, de achteruitgang van bestuivende insecten in Overijssel en de manier waarop we ze zouden kunnen [...]

Read More

Groene snuffelstage vanuit de havo

Door: Pip ten Velde (14 jaar). Vanuit mijn school, het Canisius in Almelo, moeten we in 3 Havo 25 uur maatschappelijke stage vervullen bij een organisatie. Een maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Dit doen we dan door stage te lopen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een sportvereniging, kinderboerderij, een kringloop of de voedselbank. Op deze manier maken we kennis met vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Ook mochten we zelf een organisatie benaderen. Omdat ik het altijd leuk vond te helpen met natuureducatie bij ons thuis, kwamen we op het idee om Eric van Veluwen te vragen [...]

Read More

Nacht van de Nacht in Almelo

Op zaterdag 27 oktober is het alweer de 14e landelijke editie van de Nacht van de Nacht. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van een donkere, nachtelijke hemel voor mens, milieu en dier. Het is een unicum om in Nederland nog een donkere hemel te zien. “Als je een nachtkaart van de wereld ziet, met alle verlichting, dan licht Europa het felste op, en daarbinnen spant Nederland de kroon,” aldus Matheus Bleijenberg van de landelijke organisatie. De Groene Loper en de werkgroep AstronA uit Almelo besteden samen tijdens de Nacht van de Nacht aandacht aan het thema [...]

Read More

Almelo viert ‘Groene’ Burendag met heel veel bloembollen

22 september 2018 In de hele provincie gaan vandaag 200.000 biologische bloembollen de grond in en in de gemeente Almelo zo’n 20.000. Vanmorgen zijn de bewoners van de Gravenallee, de Bolkshoek en de Wateregge al vroeg begonnen met poten. Bij Doepark de Hagen hebben een groep vrijwilligers heel veel bollen gepoot en in de Patrimoniumbuurt zijn een tiental buurtbewoners aan de slag gegaan om hun buurt groener en gezelliger te maken en daarmee aantrekkelijker voor bijen, hommels en vlinders. De buurtbewoners rondom de Gravenallee waren zo enthousiast over dit initiatief dat er bloembollen bijbesteld moeten worden. De bewoners dragen de natuur [...]

Read More