Tag: groene loper

Alles voor een bijvriendelijke stad

Artikel uit Almelo's Weekblad van 14 mei 2019 Vanuit de Groene Loper Almelo is de afgelopen weken zo’n zestig kilo biologische Tubinger bijenmengsel verdeeld onder geïnteresseerden. “Er kwamen veel verzoeken binnen van enthousiaste Almeloërs die in een park, berm of rondom bomen het bloemenzaad wilden verspreiden,” vertelt de projectleider van de Groene Loper, Eric van Veluwen. Het zaaigoed is dit jaar ook ter beschikking gesteld aan de imkers van ’t Iemenschoer, zij hebben het in de buurt van hun bijenstal gezaaid. Het mengsel wordt al jaren met succes toegepast in de imkerswereld om zijn nectar. Met de aanleg van bijenlinten en bloembollenperken [...]

Read More

Inspirerende bijeenkomst Groene Loper

Op 10 april was er weer een Groene Loper Almelo bijeenkomst bij Het Erasmus PRO, de aftrap voor het jaar 2018. Omdat de Provincie stimuleert dat de Groene lopers een meer zelfstandig karakter krijgen zetten we in op een breder thema, te beginnen met natuur in de stad. Waarom? Omdat steden vaak stenige omgevingen zijn waar een enkele boom of stuik de enige natuur is, en de parken zich vaak buiten de verstedelijkte omgeving bevinden. Door mensen meer te interesseren voor natuur (in de stad) krijg je ze mogelijk ook makkelijker naar buiten, de natuur in. Met de lezing van ecoloog Ronald [...]

Read More