Tag: vergroenen

Inspirerende bijeenkomst Groene Loper

Op 10 april was er weer een Groene Loper Almelo bijeenkomst bij Het Erasmus PRO, de aftrap voor het jaar 2018. Omdat de Provincie stimuleert dat de Groene lopers een meer zelfstandig karakter krijgen zetten we in op een breder thema, te beginnen met natuur in de stad. Waarom? Omdat steden vaak stenige omgevingen zijn waar een enkele boom of stuik de enige natuur is, en de parken zich vaak buiten de verstedelijkte omgeving bevinden. Door mensen meer te interesseren voor natuur (in de stad) krijg je ze mogelijk ook makkelijker naar buiten, de natuur in. Met de lezing van ecoloog Ronald [...]

Read More