Voedselvraagstukken

Voedselvraagstukken

Voedselverspilling, de eetbare stad, lokale- en streekproducten en nog veel meer. Stichting de Proeftuinen wil dat er voor duurzame 'groene' projecten een breed draagvlak is, want als dat draagvlak er eenmaal is... dan is de kans voor een initiatief om te slagen het grootst.

De Proeftuinen heeft onder het blok 'voedselvraagstukken' enkele artikelen, websites en links verzameld om daarmee zoveel mogelijk mensen te inspireren om zelf aan de slag te gaan op gebied van stadslandbouw, de eetbare stad, duurzaam voedsel en nog veel meer.

Eric van Veluwen wil vanuit stichting de Proeftuinen mensen bewust maken, activeren en inspireren! Vandaar dat hij zich op internationaal niveau heeft ingezet om voedselverspilling tegen te gaan. Het project 'Green Cook' had als doelstelling 'het tegengaan van voedselverspilling en het ontwikkelen van een model van duurzaam voedselbeheer in Noord-West Europa.

Wereldwijd wordt namelijk een derde van het voedsel jaarlijks verspild. Dat is  zonde, én slecht voor het milieu. Voedselverspilling in Europa is namelijk verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit.