Wat wij doen

Wat wij doen

Stichting de Proeftuinen wil dat er voor duurzame 'groene' projecten een breed draagvlak is, waarbij het de bedoeling is dat meerdere partijen samenwerken. De stichting kan hierbij een begeleidende, ondersteunende of adviserende rol spelen. Als dat draagvlak er namelijk is, is de kans voor een proces, project of kantelrichting om te slagen het grootst. Buurt, burger, overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken samen om dit te realiseren.

Niet zelden neemt de stichting zelf het initiatief tot een project, of participeert rechtstreeks in een (EU) project. Een voorbeeld hiervan is de eerste Wisseltuin in Almelo en het recent afgeronde project Green Cook - local food - less waste, een internationaal project rondom voedselverspilling.

De creatiespiraal is hierbij van belang:

Onderzoek = onderwijs en onderwijzen

Advies = horen en gehoord worden

Werk = mensen werk, dus samenwerken

Ontwikkelen = ont-wikkelen, durf uit oude denkpatronen te stappen

Ontmoeten = ont-moeten, soms zijn er minder regels nodig dan gedacht

“Als je bent wat je eet, maar niet weet wat je eet; hoe weet je dan wie je bent.”

Als ambassadeur voor biologisch eten is dit het motto van chefkok Eric van Veluwen. Volgens Eric heeft goed eten geen kunstgrepen nodig. Zowel vanuit zijn eigen projectbureau 'de ValeOuwe' en stichting de Proeftuinen wil hij mensen bewust maken van wat ze eten en waar het vandaan komt.

Want weten we nog wat we eten? Of wat er in ons eten zit? In veel gevallen gaat deze kennis aan ons voorbij. Vooral omdat het ons pas raakt als er in het proces iets misgaat. Door aandacht te vragen voor biologische- en streekproducten hoopt hij bewustwording te bevorderen.

"Als bruggenbouwer verbind ik graag de mens met een mooi en eerlijk product, met de lokale (leef) omgeving als basis en uitgangspunt; daar hoort ook gezonde voeding bij! En dat kan heel lekker zijn! In mijn keuken verbind ik deze kernwaardes; modern, seizoensgebonden, en creatief met een gezonde twist."

Stichting de Proeftuinen is opgericht door Eric van Veluwen. Een actieve bewoner en sociaal ondernemer in de Agri-Food sector, die zich bezighoudt met het samenbrengen van buurtbewoners op allerlei innovatieve manieren. Met zijn bedrijf De Vale Ouwe initieert; ondersteunt en begeleidt hij projecten op het gebied van duurzaamheid, ontwikkelt hij nieuwe economische dragers voor onder ander Rijkserfgoed en ontwikkelt hij recepten en instructiefilmpjes voor de food branche. Met stichting de Proeftuinen zet hij zich in voor diverse (tijdelijke) groene initiatieven in de regio.

 

“Een duurzame stad en buurt creëer je door mensen met elkaar te verbinden en ze te helpen. Het praten met buurtbewoners over wat voor ideeën zij hebben over het verbeteren van de buurt, vind ik erg interessant en leuk. Van daaruit bedenk ik allerlei projecten en komt er van alles op mijn pad, zoals de Groene Loper Almelo".